Mączniakowce (mączniakowe) to grzyby pasożytnicze roślin
okrytonasiennych znane powszechnie jako mączniaki
prawdziwe.  Porażane przez
Erysiphales rośliny, wyglądają
jakby zostały posypane białym proszkiem lub mąką. Od
mączystego nalotu pochodzi polska nazwa tych patogenów.


Oprócz wspomnianego wyżej wyjątkowego objawu porażenia
roślin, mączniakowce charakteryzują się ciekawym sposobem
pasożytowania i cyklem rozwojowym. Posiadają też piękne
owocniki, różniące się bardzo od owocników grzybów leśnych,
a z racji swych mikroskopijnych rozmiarów prawie
niedostrzegalne gołym okiem.

Zamieszczone na niniejszej stronie informacje o budowie,
rozwoju, zagadnień ekologicznych a także technikach
stosowanych w badaniach terenowych i laboratoryjnych
stanowią tylko ułamek dostępnej wiedzy na  temat
mączniakowców. Mam jednak nadzieję, że przynajmniej część z
nich będzie  pomocna uczniom i studentom w studiowaniu
biologii
Erysiphales  a sama strona stanie się zachętą dla
miłośników przyrody do poznawania tej niezwykle ciekawej
grupy grzybów.

                     
 Grzegorz Sikora
All rights reserved.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce