All rights reserved.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce
Askospory, czyli zarodniki workowe występują w workach mączniakowców w liczbie od 2 do 8 . Ich liczba, a także
kształ i rozmiary są zazwyczaj charakterystyczne dla danego gatunku. Różnice kształtu i rozmiaru zarodników
worokowych gatunków tego samego rodzaju są jednak bardzo małe, w związku z tym cechy te nie mają dużego
znaczenia w oznaczaniu przynależności gatunkowej.

Najczęściej spotykane są askospory elipsoidalne, rzadziej kuliste lub fasolowate. Z rodzimych gatunków
mączniakowców największymi zarodnikami worokowymi charakteryzuje się
Leveillua taurica (30 - 45 x 16 - 23 µm)
Phyllactinia roboris (34 - 45 x 19 - 25 µm) i Phyllactinia guttata  (28 - 48 x 15 - 30 µm).

Askospory u wszsytkich gatunków
Erysiphales są jednokomórkowe i jednojądrowe. Osłonia je cienka, hialinowa  
ściana. Wnętrze natomiast wypełnia ziarnista zawartość, czasem barwy bladożółtawej lub nawet żółtobrązowej.
Zarodniki workowe - askospory
Przykład zarodników
workowych grzyba rzędu
Erysiphales
Zarodniki workowe Erysiphe hyperici.
Fot. Grzegorz Sikora