All rights reserved.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce
Grzyby z rzędu Erysiphales charakteryzują się wielokomórkową
grzybnią, zbudowaną z rozgałęzionych strzępek podzielonych
ściananami poprzecznymi na komórki jednojądrowe. Ich strzępki
rozpościerają się na powierzchni porażonych roślin i
przytwierdzają do niej za pomocą przylg. Z przylg  wyrastają
cienkie strzępki, które wnikają do komórek epidermy gospodarza,
gdzie zamieniają się ssawki. Za pomocą różnie wykształconych
ssawek pasożyty te pobierają substancje odżywcze.

Mączniakowce rozprzestrzaniają się za pomocą
jednokomórkowych zarodników konidialnych powstających w
łańcuszkach na trzonkach konidialnych zwanych konidioforami.
Konidia mają prostą budowę i wytwarzane w dużych ilościach
stanowią ważny czynnik w porażaniu kolejnych roślin.
Budowa - podstawowe wiadomości
Owocniki (otocznie) grzybów Erysiphales wytwarzane są pod koniec lata i jesienią  i widoczne są na
powierzchni porażonych roślin  jako małe, ciemno zabarwione kuleczki. Otocznie mączniakowców
pokryte są różnymi wyrostkami, tzw. przyczepkami, których kształt a czasem kolor są ważnymi
cechami taksonomicznymi.
Znajduje się w nich od jednego do kilku worków z zarodnikami workowymi, powstającymi w wyniku
płciowego procesu rozmnażania.

Bardziej szczegółową charakterystykę poszczególnych struktur Erysiphales znaleźć można klikając na linki w
kolumnie po lewej stronie. Rozdział opracowano opierając się głównie na tomie 15-tym serii: Flora Polska. Grzyby
(Mycota), autorstwa B. Sałaty.