All rights reserved.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce
Charakterystycznymi strukturami grzybów
Erysiphales, związanymi z ich stadium płciowym
są owocnie (chasmotecja), worki i zarodniki
workowe.

Chasmotecja znane także jako klejstotecja,
postrzegane są często jako małe, czarne
kuleczki przytwierdzone do powierzchni
porażonych organów roślin. Ich średnica u
gatunków występujących w Polsce waha się w
granicach 65 - 105 µm. Najmniejszymi
otoczniami charakteryzuje się
Sphaerotheca
delphinii
(65 - 105 µm) a największymi
Phyllactinia roboris (240 - 330 µm).
We wczesnym okresie rozwoju chasmotecja są
hialinowe, później zmieniają barwę od bladożółtej,
poprzez żółtobrązową do nawet brązowoczarnej w
fazie dojrzałej.Osłonięte są ścianą zbudowaną z dwóch
warstw. Komórki budujące warstwę zewnetrzną mają
grubę ściany komórkowe, które z upływem czasu
zmieniaja barwę na ciemnobrązową lub
brązowoczarną. Komórki wchodzące w skałd warstwy
wewnętrznej mają z kolei cienkie, hialinowe ściany.
Uszkodzone
chasmotecjum,
widoczne dwie
warstwy ściany.
Fot. Grzegorz Sikora
Chasmotecja na
dolnej powierzchni
liścia
Euonymus.
Fot. Grzegorz Sikora
Struktury rozmnażania - chasmotecja