All rights reserved.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce
Grzybnia mączniakowych zbudowana jest z cienkościennych, hialinowych, często
silnie rozgałęzionych strzępek, podzielonych ścianami poprzecznymi na komórki
jednojądrowe. Wymiary poszczególnych strzępek mogą być zróżnicowane i wahają
się  od kilkunastu do 80 µm długości oraz od 2,5 do 10 µm szerokości.
Grzybnia ta poraża jedynie nadziemne organy roślin, przeważnie liście i łodygi,
rzadziej kwiaty lub owoce.

Większość gatunków wytwarza grzybnię ekstramatrykalną czyli taką,
która rozwija się na powierzchni porażonych organów. Oznaką infekcji jest  mączysty
nalot występujący na powierzchni organów roślin.  Nalot ten pomimo że odbierany
przez ludzkie oko jako biały, tworzony jest jednak przez skupienia bezbarwnych
strzępek i zarodników konidialnych.
Grzybnia ekstramatrykalna
Objawy rozwoju
Sphaerotheca alchemillae na
przywrotniku
Alchemilla sp.  
Fot. G. Sikora
Pewną odmianą grzybni ekstramatrykalnej
jest tzw. grzybnia wtórna. Wykształca się
ona u niektórych gatunków
Erysiphales w ich
późnej fazie rozwoju. Grzybnie taką budują
grubościenne, ciemnozabarwione strzępki i z
tego powodu widoczna jest w postaci
szarego, szarobrązowego, filcowatego
nalotu.