All rights reserved.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce
Większość gatunków mączniakowców
wytwarza grzybnię ekstramatrykalną.
Tylko gatunki należące do rodzajów

Leveillula Phyllactinia
i Pleochaeta
pasożytami wewnętrznymi. Chociaż
przedstawiciele rodzaju
Phyllactinia
wykształcają grzybnię ekstramatrykalną, to
jest ona pozbawiona zarówno przylg jak i
ssawek. Grzybnia intramatrykalna jest
charakterystyczna dla początkowego
okresu rozwoju gatunków z rodzaju
Leveillula. W tym okresie strzępki rozrastają
się wprzestworach międzykomórkowych i w
komorach podszparkowych oraz pomiędzy
komórkami skórki i miękiszu palisadowego.
W późniejszym okresie poprzez szparki
wyrastają trzonki konidialne, a z tworzących
się u ich nasady odgałęzień rozwija się
grzybnia powierzchniowa.
Cechą charakterystyczną obu
wspomnianych rodzajów jest tworzenie
haustoriów wyłącznie na strzępkach grzybni
intramatrykalnej.
Grzybnia intramatrykalna
Trzonki
konidialne
gatunku z rodzaju
Leveillula, rycina
G. Sikora