All rights reserved.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce
Do struktur uczestniczących w procesach rozmnażania zalicza się zarodniki konidialne i konidiofory - elementy rozmnażania
bezpłciowego oraz chasmotecja i związane z nimi worki i zarodniki workowe powiązane z rozmnażaniem płciowym.

Zaroniki konidialne (konidia) u większości gatunków
Erysiphales są jednokomórkowe. Ściana komórkowa tych zarodników
zbudowana jest z hialiny i ma niewielką grubość. W przeciwieństwie do zarodników większości grzybów fitopatogenicznych
konidia mączniakowców zawierają stosunkowo duże i liczne wakoule. Dzięki dużemu uwodnieniu (zawartość wody może w
nich sięgać nawet 75%) spory te mogą kiełkować nawet na suchej powierzchni rośliny.

Oprócz typowych organelli takich jak mitochondria, retikulum endoplazamtyczne oraz substancji zapasowych: ciał lipidowych i
glikogenu opisano w cytoplazmie tych grzybów interesujące struktury zwane ciałkami fibryzynowymi. Struktury te mają
zazwyczaj pałeczkowaty, dyskowaty lub stożkowaty kształt. Można je obserwować w mikroskopie świetlnym (przy użyciu
roztworu wodorotlenku sodu). Uważa się że, stanowią one materiał zapasowy.
Struktury rozmnażania - zarodniki konidialne
Zarodniki konidialne
grzyba z rzędu
Ersysiphales z widocznymi
ciałami fibryzynowymi.
(Rycina, Grzegorz Sikora)
Zarodniki konidialne
Sphaerotheca alchemillae.
(Fot. Grzegorz Sikora)