All rights reserved.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce
Trzonki konidialne (konidiofory) są pionowymi odgałęzieniami strzępek grzybni
ekstramatryklanej lub wyjątkowo u rodzaju
Leveillula grzybni intramatrykalnej.

Schemat formowania trzonków jest dla większości gatunków podobny. Proces
rozpoczyna się od powstania nabrzmienia strzępki grzybni (1) i jednoczesnego
podziału jądra (2). Jedno z powstałych jąder pozostaje w komórce strzepki, drugie
natomiast przechodzi do nabrzmienia oddzielającego się następnie od strzępki ścianą.
Następnie nabrzmienie ulega wydłużeniu, a znajdujące się w nim jądro dzieli się (3).
Po podziale, pomiędzy nowo powstałymi jądrami tworzona jest ściana poprzeczna,
która rozdziela powstający konidiofor na dwie jednojądrowe komórki. Od tego
momentu komórka sąsiadująca bezpośrednio ze strzępką poziomą nazywana jest
komórką bazalną i nie ulega kolejnym podziałom (4). Komórka górna natomiast dzieli
się znów na dwie komórki, z których szczytowa przekształca się w zarodnik konidialny
a dolna staje się komórką macierzystą następnych zarodników (5).
Struktury rozmnażania - konidiofory
Konidiofor Sphaerotheca alchemillae
Fot. Grzegorz Sikora