All rights reserved.
Strony internetowe:

1. http://www.lias.net/Identification/NaviKey/Erysiphaceae/index.html
2. http://erysiphales.wsu.edu/
3. http://apsnet.org/education/LabExercises/PowderyMildew/Top.html
Książki

1.  Flora Polska. Grzyby (Mycota) 15: Ascomycetes, Erysiphales. Sałata B. 1985. PWN, Warszawa-Kraków.
2. The powdery mildews (Erysiphales) of Europe.  Uwe Braun. 1999
Poniżej zamieszczony został spis książek, kluczy do oznaczania, publikacji naukowych i stron internetowych
dotyczących biologii grzybów
Erysiphales. Osoby znające inne pozycje dotyczące mączniakowców, które nie zostały
zamieszczone w poniższym spisie proszę o podanie
 szczegółów na  adres mailowy :
dzięki czemu możliwe będzie poszerzenie listy.
Publikacje:

1. The Powdery Mildews: A Review of the World's Most Familiar (Yet Poorly Known) Plant Pathogens, Dean A. Glawe, Annual
Review of PhytopathologyVol. 46: 27-51 (Volume publication date September 2008)
2.  Próby zastosowania Erysiphales w bioindykacji. Nowe kierunki w fitopatologii. DYNOWSKA M. 1996.Mat. Symp. PTFit. AR
Kraków: 71-74.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce