All rights reserved.
Metody mikroskopowe
Do prawidłowego oznaczenia grzyba z rzędu Erysiphales, bardzo często niezbędne jest wykonanie preparatu mikroskopowego.
Najlepiej zaopatrzyć się w dwa rodzaje mikroskopów. Jeden, mikroskop stereoskopowy, ułatwiający pobieranie materiału
grzybowego - zarodników, strzępek, zarodników. Mikroskop taki powienien zapewniać powiekszenie 30x a najlepiej 40x.
Oprócz stereoskopu potrzebny jest także mikroskop świetlny, powiększajacy obraz do 400x. Ważne jest także, aby mikroskop
taki posiadał okular pomiarowy, umożliwiający mierzenie struktur grzybów.

W mikrospowaniu przydadzą się też akcesoria dodatkowe: igła preparacyjna, pipeta oraz w miarę możliwości palnik (można się
bez niego obejść korzystając z zapalniczki).

W trakcie obserwacji mikroskopowych struktur grzybów warto sięgnąć po odczynniki ułatwiające pracę i oznaczanie gatunków.
Odczynników stosowanych w mikrospowaniu mączniakówców jest niewiele. zaliczamy do nich m.in
1. Roztwór 50 % kwasu mlekowego - w nim sporządza się większość preparatów, obserwacje prowadzi się po podgrzaniu.
2. Roztwór 3% NaOH - po zastosowaniu uwidaczniają się ziarna fibryzynowe w zarodnikach konidialnych.
3. Błękit anilinowy (błękit bawełniany, błękit wodny, błękit metylowy , ang. Cotton Blue) - zwiększa kontrast i ułatwia  
obserwacje.

Przy przygotowywaniu preparatu z materiałów zielnikowych należy zwilżyć wodą miejsce z którego będziemy pobierać
materiał. Dzięki temu unikniemy zniszczenia przyczepek podczas preparowania.

W celu policzenia liczby worków w otoczni konieczne będzie rozerwanie jej ścian. Aby tego dokonać, należy delikatnie naciskać
szkiełko nakrywkowe igłą preparacyjną aż do momentu pęknięcia ściany otoczni.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce