All rights reserved.
Jak wcześniej wspomniano grzybnia
ekstramatrykalna mączniakowców  
rozwija się na powierzchni porażonych
organów przytwierdzając się do
podłoża za pomocą przylg.  
Kształ przylg jest różnorodny i zwykle
bywa tak, że jest charakterystyczny
dla danego gatunku.
Najprostsze przylgi mają postać
zgrubienia, położonego na przebiegu
lub na końcach strzępek (
Sphaerotheca
xanthii
). Spotyka się także przylgi o
kształcie brodawek (
Erysiphe
biocellata
), haczyków (Phyllactinia
guttata
). Niektóre gatunki mają przylgi
na szczycierozwidlone lub
rozpłaszczone i łatkowato podzielone
(
Erysiphe polygoni). Z przylg wyrastają
strzępki infekcyjne, które wnikają do
komórek skórki lub rzadziej do
komórek miękiszu palisadowego i tam
przekształcają się w ssawki.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce
Przykłady przylg.
Ryc. Grzegorz.
Sikora
Przylgi