All rights reserved.
Rozmnażanie mączniakowców warto prześledzić na przykładzie cyklu pasożyta
dębu
Microsphaera alphitoides. Patogen  ten zimuje w postaci grzybni, na
pączkach gospodarza i w postaci otoczni. Na wiosnę, gdy temperatura wzrasta
powyżej 15 stopni, przy dużej wilgotności względnej powietrza z otocznii
uwalniane są askospory i zakażają  młode pędy i liście. Rozwój grzybnii
objawia się pojawieniem  początkowo niewielkich, nieregularnych plam białego
nalotu. Wkrótce potem rozpoczyna się rozmnażanie bezpłciowe  przebiegające
z wykorzystaniem zarodników konidialnych. Grzyby wytwarzają je  na
konidioforach w olbrzymich ilościach.  Zarodniki konidialne dokonują zakażenia
kolejnych roślin, na które przenoszone są poprzez wiatr, krople wody i owady.
Etap płciowy rozpoczyna się od uformowania na strzępkach jednojądrowych
gametangiów askogonu i plemnii. Gametangia położone są obok siebie lub
nawzajem się oplatają. Proces kopulacji przebiega w kilku etapach. Najpierw w
pewnym miejscu zanikają ściany gametangiów. Później przez powstały otwór
zawartość plemnii przemieszcza się do askogonu. Zachodzi plazmogamia, jądra
ustawiają się obok siebie tworząc dikarion. Dalszy rozwój zapłodnionego
dikariotycznego askogonu zachodzi różnie o różnych gatunków
Erysiphales.
Zawsze jednak prowadzi do powstania jednego
(Podosphaera i Sphaerotheca)
lub większej liczby worków - np. omawiany Microsphaera alphitoides.
Po zaplodnieniu askogon zostaje opleciony płonnymi strzępkami, które
rozrastają się i grubieją tworząc ścianę otocznii - chasmotecjum. W
chasmotecjach na przełomie lata i jesieni dojrzewają worki z zarodnikami
workowymi - askosporami, z których wiosną rozwija się grzybnia i cykl się
powtarza. Ciekawym gatunkiem jest
Erysiphe galeopsidis, którego askospory
formują się w workach dopiero po przezimowaniu otoczni, na początku
następnego okresu wegetacyjnego.
Rozmnażanie
Schemat cyklu Microsphaera alphitoides.
G. Sikora
kliknij obrazek aby powiększyć...
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce