All rights reserved.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce
Ssawki, czyli haustoria są najczęściej kształtu kulistego lub gruszkowatego. Tylko u Erysiphe graminis spotyka się ssawki
innego kształtu: u tego gatunku składają się one z centralnego podłużnego ciałka z palczastymi wypustkami na obu
końcach. Wytworzone w komórkach żywiciela ssawki nie kontaktują się bezpośrednio z protoplastem komórki, lecz
otoczone są tzw. pochwą i błoną zewnątrzssawkową. Pochwa jest cienką warstwą płynnej lub półpłynnej substancji,
która wypełnia przestrzeń pomiędzy ścianą ssawki a błoną zewnątrzssawkową. Substancja ta jest prawdopodobnie
wydzielina protoplastu żywiciela przy współudziale grzyba i tworzy środowisko w którym odbywa się adsorpcja
substancji pokarmowych z otoczenia.
Błona zewnątrzssawkowa powstaje przez uwypuklanie się do wnętrza plazmalemmy komórki roślinnej. Błona ta tworzy u
mączniakowych niekiedy liczne i bardzo złożone uwypuklenia , co powiększa powierzchnię jej styku z protoplastem
komórki gospodarza.
Ryciny A, B, C, D -
przykłady ssawek.
(Wg. Smitha, 1900)
Ssawki