All rights reserved.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce
Królestwo: Fungi
Gromada: Ascomycota
Klasa: Leotiomycetes
Podklasa: Leotiomycetidae
Rząd: Erysiphales
Rodzina: Erysiphaceae
Rodzaj: Arthrocladiella, Blumeria, Brasiliomyces, Caespitotheca, Cystotheca, Erysiphe, Golovinomyces,
Leveilulla, Microsphaera, Neoerysiphe, Oidiopsis, Oidium, Ovulariopsis, Parauncinula, Phyllactinia,
Pleochaeta, Podosphaera, Queirozia, Sawadaea, Streptopodium, Typhulochaeta ***

*** wymieniono najważniejsze taksony
Systematyka
Grzyby Erysiphales, należą do gromady workowców Ascomycota.
Sam rząd mączniakowców obejmuje tylko  jedną rodzinę:
Erysiphaceae, ponad 20 rodzajów i ponad 500 gatunków.

Systematyka mączniakowych podobnie jak u innych grup grzybów podlega ciągłym aktualizacjom. Nowe metody badawcze,
takie jak analiza regionu ITS r-DNA rzucają często nowe światło na przynalezność określonych gatunków do rodzajów i
zależności między nimi. Amplifikacja wewnętrznej sekwencji niekodującej pozwala wykazać zmienność gatunkową grzybów w
sposób bardziej wiarygodny w porównaniu do standardowych metod stosowanych w taksonomii.

Zamieszczona niżej systematyka
Erysiphales, opracowana została na podstawie 10-tej edycji Dictionary of the Fungi oraz bazy
WSU Erysiphales Database.