All rights reserved.
Cechą charakterystyczną grzybów należących do gromady Acomycota jest wytwarzanie
worków. Gatunki z rzędu
Erysiphales wytwarzają worki w owocnikach (chasmotecjach).
Rodzaje
Podosphaera i Sphaerotheca mają w owocnikach tylko po jednym worku.
Natomiast w owocnikach pozostałych rodzajów znajduje się conajmniej kilka worków.
Z gatunków występujących w Polsce największą liczbą worków obserwuje się u
Erysiphe graminis: od 10 do 25, Phyllactinia guttata od 5 do 25 i Phyllactinia roboris: od 15
do nawet 30 worków w owocniku.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce
Większość przedstawicieli mączniakowców posiada worki charakteryzujące się
stosunkowo cienką ścianą. U wielu gatunków na szczycie worka ściana jest wyraźnie
przewężona. To właśnie w obszarze tego przewężenia następuje pękanie worków i
uwalnianie znajdujących się w nich askospor.
Worki
Worek z zarodnikami
Sphaerotheca mors-uvae,
(Rycina na podst. Sałata 1985).
Worek z zarodnikami workowymi
Microsphaera vantbruntiana.
Fot. Grzegorz Sikora