All rights reserved.
E R Y S I P H A L E S
Mączniakowce
Grzyby z rzędu Erysiphales (mączniakowce) są jedną z
najbardziej niezwykłych i jednocześnie jedną z najczęściej
badanych grup patogenów roślin.

Nazwa mączniaki  pochodzi od typowych symptomów
chorób powodowanych przez te grzyby, czyli białego,
mączystego nalotu.
Określenie mączniaki "prawdziwe" stosuje się do
odróżnienia chorób powodowanych przez grzyby z rzędu
Erysiphales od chorób powodowanych przez patogeny z
rzędu wroślikowców
Peronosporales nazywanych
mączniakami "rzekomymi". Trzeba pamietać, że nazwa
mączniaki,  powinna być stosowana jedynie do określenia
chorób wywoływanych przez mączniakowce lub
wroślikowce, a nie samych grzybów.
Choroby powodowane przez
Erysiphales stanowią wciąż
ważny  problem ekonomiczny. Mączniakowce mogą bowiem
dość łatwo porażać zboża (np. pszenice i jęczmień),
przedstawicieli rodziny psiankowatych (np. ziemniaka) a
także winorośl i wiele  roślin ozdobnych (np. róże).
Powodowane straty w uprawach rolnych i ogrodniczych są
główną przyczyną prowadzenia badań nad sprawcami
mączniaków prawdziwych.
Oprócz  badań z zakresu fitopatologii prowadzi się także
prace badawcze nie związane z rolnictwem. Dotyczą one
np. zagadnień ekologicznych m.in różnorodności
gatunkowej i liczebności
Erysiphales w różnych
zbiorowiskach  roślinnych.
Objawy występowania Microsphaera alphitoides na
młodym dębie. Fot. Grzegorz Sikora
Wstęp